müşkül

müşkül
<ər.>
1. sif. Çətin, zor, çətin başa gələ bilən, çətin həll edilə bilən. Müşkül hal. Müşkül məsələ. – Mən and içirəm ki, indiyədək «Tərcüman» qəzetinin sahibi bir belə müşkül işə rast gəlməyib. C. M.. // Ağır, dözülməz. Səbr eyləmək olarmı bu müşkül müsibətə. A. S.. Müşkülə düşmək – çətinə düşmək, çıxılmaz vəziyyətə düşmək. Vay, vay! Nə yaman müşkülə düşdü işim, Allah! Fəryadimə yet kim, yanıram atəşə, billah! M. Ə. S.. Müşkül etmək – çətinləşdirmək, çətinə salmaq, ağırlaşdırmaq. Ta kuyi-yardə özümə mənzil etmişəm; Asan ikən özüm işimi müşkül etmişəm. S. Ə. Ş.. Müşkül olmaq – çətin olmaq. Eşitmədinmi, könül, eşq müşkül olduğunu; Sənə bu müşkül işi kim dedi ki, bünyad et! F.. Müşkül oldu çünki yol bulmaq onun imkanına; Göstərib lütfü-kərəm mən bəndeyi-fərmanına. M. P. Vaqif; // ağır olmaq, dözülməz olmaq. Elmsizlik bəlası müşkül olur, həqiqət. M. Ə. S..
2. is. Çıxılmaz vəziyyət, ağır vəziyyət; düyün. Müşkülü həll etmək. – Sən tanıtdın bu ellərə ömrün yazını; Varlıqdakı hər müşkülün öz mənasını. S. Rüst.. <Mahmud üçün> bu böyük müşküldən çıxmağa bir yol var idi, o da intihar! Ç..
3. məc. sif. Ağır, çox. Bu məlul, müşkül vaxtında Nigarın küsməyi Koroğlunun ürəyini qubarlandırdı. «Koroğlu».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • muskuł — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. muskułule {{/stl 8}}{{stl 7}} mięsień (zwykle o silnie rozwiniętych mięśniach pasa barkowego lub o mięśniach rąk, nóg) <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • müşkül — sf., Ar. muşkil 1) Güç, zor, çetin Yutkunuyor, ara sıra parmaklarıyla alnındaki terleri siliyordu. Çok müşkül bir vaziyette kalmıştı. R. N. Güntekin 2) is. Engel, güçlük, zorluk Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • muskuł — m IV, D. u, Ms. muskułule; lm M. y → mięsień ‹łc.› …   Słownik języka polskiego

  • muskulær — mu|sku|lær adj., t, e (som vedrører muskler) …   Dansk ordbog

  • müşkül — ə. 1) çətin, ağır; 2) maneə, əngəl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • HİLE-İ ŞER'İYE — Müşkül bir mes eleyi, şer i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer an muahaze ve mes uliyeti mucib olmayacak surette te vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer î bir hükmü… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Osmanische Sprache — Osmanisch / Türkisch (‏تركچه‎,Türkçe) (‏لسان عثمانى‎,lisân ı Osmânî) Gesprochen in Osmanisches Reich Linguistische …   Deutsch Wikipedia

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Armenian Genocide — Armenian civilians are marched to a nearby prison i …   Wikipedia

  • Ottoman Turkish language — Ottoman Turkish لسان عثمانى‎ lisân ı Osmânî Spoken in Ottoman Empire …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”